Zajęcia pozalekcyjne 2017/2018

 • „Gry i zabawy komputerowe” kl.1
     p. M. Grudziak – Mrówka  – wtorek od 13.15 do 14.00 
 • „Kółko Miłośników Miasta Poznania”- kl. 4 – 7
    p. M. Skibińska – Krawczuk, p. J. Płowens – wyjścia, wycieczki
 • Kółko polonistyczne „Miłośnicy słów”- kl. 4 – 7
    p. J. Łada – czwartek od 15.10 do 16.40
 • Kółko sportowe kl.1 – 3
    p. A. Murawski – piątek 15.10 – 15.55
 • Kółko doskonalące i rozwijające kompetencje językowe 

   „Niemiecki jest prosty” kl. 4 – 5

    p. M. Sajewicz – czwartek 15.10 – 15.55
     p. M. Sajewicz – czwartek 16.00 – 16.45
 • Kółko przyrodnicze kl. 4 – 6 
  p. N. Rurkowska – Ludowicz, p. E. Maciejewska – poniedziałek 14.20 – 15.05
 • Kółko biologiczne kl. 7
  p. N. Rurkowska – Ludowicz – wtorek 14.20 – 15.05
 • Kółko muzyczne kl. 4 – 7
  p. M. Skibińska – Krawczuk –  poniedziałek 15.10 – 15.55
 • Kółko matematyczne
 p. J. Obiała – poniedziałek 15.05 – 15.50
 • „Bajkoterapia” kl. „0” – 2 
p. S. Koszela – piątek 14.20 – 15.05
 • Kółko informatyczne kl. 2 – 3
 p. K. Turkiewicz – czwartek 15.10 – 15.55
 • Eucharystyczny Ruch Młodych
 p. J. Gurgas – Barczyk – sobota 11.00 – 13.00
 • Kółko rozwijającze logiczne myślenie
 p. I. Pomarańska – czwartek 15.10- 15.55
 • Kółko matematyczne 
 p. I. Pomarańska – środa 16.00 – 16.45
 • Kółko teatralne kl. 1 – 3
 p. P. Bałażyk – środa 17.00 – 17. 45
 • Kółko języka angielskiego 
 p. J. Książkiewicz – kl. 1 – 3 czwartek – 16.00 – 16.45 oraz kl. 6 – 7 od 16.45 do 17.30
 • Kółko sportowe kl. 4 – 7
 p. P. Chmielewski – poniedziałek 15.05 – 16.35
 • Kółko sportowe „Gry i zabawy dla każdego z elementami szermierki” kl. „0 – 7”
 p. R. Kubiak – Fiołka – wtorek 15.05 – 16.35
 • Kółko matematyczne kl. 4
 p. E. Wojtaszek – poniedziałek 14.20 – 15.05
 • Kółko matematyczne kl. 5 – 6
 p. E. Wojtaszek – poniedziałek 16.00 – 16.45
 • Kółko plastyczne kl. 1 – 3
 p. A. Rosada – wtorek 16.00 – 16.45
 • Gry i zabawy terapeutyczne kl. 1 – 3
 p. J. Pałubicka – poniedziałek 16.00 – 16.45
 • „Trening Umysłu” kl. 3
 p. K. Nowak – Wojciechowska – środa 15.10 – 15.55

 


ZAJĘCIA Z PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

 • Koło taneczno- muzyczne – p. S. Koszela 
      poniedziałek 14.30 – 15.20
 • Klub wzajemnej pomocy w nauce (j. pol.) – p. J. Łada
     wtorek 16.00 – 17.30
 • Klub wzajemnej pomocy w nauce (j. obce) – p. M. Sajewicz
     poniediałek (kl. 4 -5) 16.50 – 17.50, środa (kl. 6 – 7) 16.00 – 17.00
 • Zajęcia psychoedukacyjne – p. A. Pietrzak – Kowalska
    poniedziałek 14.15 – 15.15
 • Koło informatyczno-matematyczne – J. Obiała
    poniedziałek 16.20 – 17.20
 • Pomysłowe gry i zabawy stolikowe kl. 1 + świetlica – p. A. Rosada
    piątek 7.50 – 8.50
 • Małe i duże kulturalne podróże – p. M. Skibińska – Krawczuk
  Wycieczki w wybrane dni tygodnia
 • Dyskusyjny klub filmowy – p. D. Pinkowska
czwartek 14.20 – 15.10
 • Zajęcia psychoedukacyjne
środa 12.30 – 13.30
 • Zajęcia psychoedukacyjne – p. B. Gawarecka – Talarska
poniedziałek 11.35 – 12.35

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

 

 • Klasy pierwsze  
     A. Koziarska – piątek 8.50 – 9.35 
 • Klasy drugie
     K. Michałowska – czwartek 15.10 – 15.55
 • Klasy trzecie
   K. Nowak- Wojciechowska – wtorek 15.10 – 15.55
 • Klasy czwarte
   H. Gudynowska – czwartek 09.45 – 10.30
 • Klasy piąte
     E. Maciejewska – poniedziałek 15.10 – 15.55
 • Klasy szóste
    S. Koszela – czwartek 13.30 – 14.15
 • Klasy siódme
  J. Gurgas-Barczyk – środa 16.00 – 16.45 
  M. Naskręt  – czwartek 15.10-15.55