Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 48 w Poznaniu istnieje od 1938 roku. Od samego początku jej patronem jest generał Oswald Frank (ur. w 1882 r., zm. w 1934 r.) – dowódca Okręgu Korpusu nr 7 w Poznaniu, zasłużony oficer Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej.

Jego imię nosiła szkoła jeszcze w pierwszych latach powojennych. Wkrótce potem zabroniono używania tego imienia (z przyczyn politycznych). Dopiero w 1989 roku znów mógł patronować naszej szkole.

Był człowiekiem wielkim sercu. To on i jego żona, Halina Frank (zm. w 1981 r.) byli zawsze otwarci na potrzeby innych. To oni ufundowali tereny, na których została zbudowana nasza szkoła. Powstała ona z myślą o dzieciach z biednych rodzin tej okolicy, aby umożliwić im dostęp do nauki i stworzyć warunki równego startu w dorosłe życie.

Do dzisiaj cała nasza społeczność szkolna kultywuje ideę małżeństwa Franków – niesienie pomocy innym. Dzięki atmosferze wzajemnej życzliwości, serdeczności, w naszej szkole czują się znakomicie dzieci z różnych środowisk, o różnych potrzebach.

Od 1998 roku istnieją u nas klasy integracyjne. W szkole przygotowano podjazdy dla wózków inwalidzkich, łazienki dla dzieci niepełnosprawnych, salki do zajęć rewalidacyjnych (w tym rehabilitacji). Uczniowie niepełnosprawni mogą korzystać z dowozu do szkoły.

Szkoła organizuje dużo imprez: festyny, konkursy, rajdy, wycieczki, zielone szkoły itp.

W styczniu 2003 roku otwarta została stołówka szkolna.

Nasza placówka dała się poznać z bardzo dobrych stron: wysokiego poziomu nauczania, świetnej atmosfery, wielkiej życzliwości dla uczniów.