Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 48
w Poznaniu:

 

Przewodniczący Rady Rodziców Anna Woźniak 7B
Zastępca przewodniczącego Joanna Wojciechowska 1B
Skarbnik Rady Rodziców Anna Szymańska  6A
Sekretarz Rady Rodziców Dominika Nitschke-Michalak 7A
Członek Rady Rodziców Magdalena Rozkres 6B
Członek Rady Rodziców Dariusz Woźniak 3C

 

Kontakt: przewodniczacy.rr.sp48@gmail.com

Na ten adres można kierować wszelkie wnioski i zapytania dotyczące funkcjonowania Rady Rodziców.

Nr konta bankowego: 23 1320 1016 2170 8363 2000 0001 Bank Pocztowy SA