Prezentacja szkoły

Witamy!

Szkoła znajduje się przy ulicy Sarmackiej, w obrębie osiedla Naramowice, w sąsiedztwie osiedla Bolesława Śmiałego. Położona jest wśród zieleni, w bezpiecznym i przyjaznym dzieciom miejscu.

Nauczyciele naszej szkoły to wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dbająca o wszechstronny rozwój uczniów. Staramy się stworzyć takie warunki, aby każde dziecko czuło się bezpiecznie, miało poczucie sukcesu na miarę swych możliwości, a efektywność nauczania była jak najwyższa.

Jesteśmy szkołą publiczną, w której od 1998 roku istnieją klasy integracyjne. Dysponujemy podjazdami dla wózków inwalidzkich, łazienkami dla dzieci niepełnosprawnych, salkami do zajęć rewalidacyjnych (w tym rehabilitacji). szkoła umożliwia korzystanie z dowozu dla dzieci niepełnosprawnych.

Dbamy o to, aby uczniowie poznali bliższe i dalsze otoczenie.
Uczestnicząc w różnego rodzaju wycieczkach, dzieci poznają lepiej swoje miasto, jego historię, zabytki, kulturę i przyrodę. Chodzą do kina, teatru, na koncerty muzyczne.
Biorą udział w uroczystościach klasowych i szkolnych (Dzień Patrona, Dzień Sportu, andrzejki, mikołajki, jasełka, baliki karnawałowe), w warsztatach teatralnych.
Przygotowują występy, przedstawienia dla kolegów i koleżanek, jak również dla rodziców.
Wykazują się wiedzą i umiejętnościami w konkursach, organizują wystawy twórczości plastyczno — technicznej.

Szkoła osiąga wysokie wyniki sprawdzianu klas VI uczniów niepełnosprawnych.
Od wielu lat dzieci naszej szkoły zostają laureatami licznych konkursów międzyszkolnych:

 • Wojewódzki Turniej „Białe Pióra”
 • Wojewódzki Konkurs Recytatorski
 • Międzyszkolne Mistrzostwa Układów Tanecznych
 • Mistrzostwa Wielkopolski Osób Niepełnosprawnych w Bocci
 • Drużynowe Mistrzostwa Poznania w Tenisie Stołowym

Dysponujemy:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycielską
 • oddziałami integracyjnymi
 • stołówką szkolną z możliwością korzystania ze śniadań i obiadów
 • świetlicą
 • biblioteką
 • salą gimnastyczną
 • pracownią internetową
 • salkami do zajęć rewalidacyjnych

Oferujemy:

 • oddział „0″
 • oddziały integracyjne w klasach I – VI
 • naukę pływania w klasach I – III
 • język niemiecki i angielski
 • kurs tańca
 • zajęcia rewalidacyjne
 • gimnastykę korekcyjną
 • opiekę logopedyczną
 • opiekę psychologiczno – pedagogiczną
 • informatykę
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki
 • ciekawą ofertę spędzania wolnego czasu – zajęcia pozalekcyjne