Innowacja pedagogiczna wykorzystanie planu Daltońskiego w edukacji

Tutaj kilka zdań na temat udziału szkoły w tym programie.