Lepsza Szkoła

Szkoła corocznie przystępuje do projektu edukacyjnego Lepsza Szkoła (GWO). W ramach projektu klasy IV-VI w ciągu roku szkolnego kilkakrotnie piszą testy badające kompetencje matematyczne i polonistyczne. Ponadto szóstoklasiści przystępują do Próbnego Sprawdzianu. Udział w projekcie motywuje uczniów do systematycznej nauki, przygotowuje do sprawdzianu klas VI, daje możliwość obserwacji osiągnięć uczniów i porównywania ich z wynikami klas z całej Polski. Do tej pory wyniki uczniów naszej szkoły były wyższe niż w województwie i w Polsce.

Lekcje matematyki urozmaicamy korzystając z niezwykle ciekawego, kolorowego i zabawnego programu online Matlandia (GWO). Dzieci z zaangażowaniem, zainteresowaniem, uśmiechem na twarzy oraz błyskiem w oku rozwiązują zadania z matematyki zarówno na lekcjach, jaki i w domu. Uczniowie doskonalą umiejętności arytmetyczne oraz logiczne myślenie mając możliwość poprawy własnych błędów, wielokrotnego podejścia do zadania oraz błyskawicznej oceny swoich starań matematycznych.