Arsenał – LOKALSI

Lokalsi-logoLOKALSI to roczny projekt, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przy w współpracy z poznańskimi organizacjami pozarządowymi: Jeżycka Fundacja Senioralna, Fundacja Animatornia, Stowarzyszenie „Jasna Rola” oraz ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików (Okręg Wielkopolski).
Na potrzeby projektu zawiązano trzy grupy: Naramowicka, Jeżycka i Arsenałowa. Dwie pierwsze skupiały osoby związane z poszczególnymi dzielnicami Poznania, a ostatnia składała się z bywalców „Arsenału”. Przedstawiciele wymienionych zespołów byli zróżnicowani wiekowo, mentalnie, narodowościowo, a także pod względem światopoglądu, zainteresowań czy umiejętności.

Punktem wyjścia projektowych działań były spotkania z animatorami, podczas których członkowie grup w sposób werbalny, ale też pozawerbalny, dzielili się prywatnymi historiami, najczęściej związanymi z Naramowicami, Jeżycami i Arsenałem. Opowieści te stanowiły z kolei impuls do różnorakich akcji artystycznych, które odbywały się pod okiem artystów: Agnieszki Grodzińskiej (Grupa Naramowicka), Marka Glinkowskiego (Jeżycka) i Łukasza Surowca (Arsenałowa). Współpraca twórcza w przypadku każdego zespołu samoistnie sprofilowała się w odmienny sposób, czego efektem była ekspozycja, bardzo zróżnicowanych prac Lokalsów oraz wspomnianych artystów, które można było oglądać w Galerii między 29 sierpnia a 28 września 2014.

Z naszej szkoły brało udział kilkunastu uczniów, których prace można było oglądać w Arsenale.
Oto oni:
Eryka Gramza
Zofia Jaskólska
Zuzanna Wower
Alan Kasprowicz
Dagmara Dąbrowska
Mateusz Królikowski
Klaudia Kotkowiak
Maria Maślonka
Miłosz Kotkowiak
Dominik Kowalewski
Aleksandra Jarysz
Michalina Jaruszewska
Julia Tądrowska
Barbara Wiśniewska
Nell Sypniewska
Natalia Marszał