Poznań Stawia na Zdrowie

PROJEKT „POZNAŃ STAWIA NA ZDROWIE – PROFILAKTYKA WAD POSTAWY WŚRÓD DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO KLAS I-IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W POZNANIU”

Zasadniczym elementem projektu było uczestnictwo dzieci w grupowych profilaktycznych zajęciach korekcyjnych, z elementami tańca i zabawy, prowadzonych w szkolnych salach gimnastycznych. Zajęcia dla dzieci prowadzone też były na basenie, a dzieci które nie mogły uczestniczyć w zajęciach grupowych, korzystały z instruktażu indywidualnego. Dla rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w Projekcie zorganizowane zostały w szkołach zajęcia edukacyjne tzw. pogadanki nt. prawidłowej postawy ciała,

aktywności ruchowej, zdrowego żywienia oraz bezpiecznych zachowań, które pomogą w kształtowaniu nawyku zdrowego stylu życia i zmianie nieprawidłowych zachowań.
W naszej szkole w projekcie brało udział 96 uczniów z klas I-IV. Średnia frekwencja na zajęciach była wysoka i wynosiła 91%. Dzieci bardzo chętnie brały udział w tych zajęciach, gdyż najczęstszą metodą jaka była stosowana to metoda zabawowo-klasyczna. Gry i zabawy, które były realizowane miały charakter korekcyjno-kompensacyjny.