Samorząd Uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Przewodnicząca: 

 • Anna Ziarko klasa VIIb

Zastępcy przewodniczącego

 • Oliwia Osiecka klasa VIIb

 • Michał Wierzchowski klasa VIa

Skarbnik: 

 • Maja Wieczorek klasa VIIb

 •  Małgorzata Małaszewska klasa VIIb

Sekretarz: 

 • Miriam Wiśniewska klasa VIIa

Główny organizator konkursów:

 • Nadia Wodzińska klasa VIIa

Zastępca organizatora konkursów: 

 • Weronika Szpyrka  klasa VIIa

Organizatorzy konkursów: 

 • Leon Dymek klasa Va

 • Jan Marchlewicz klasa VIb

 • Maciej Mrówka klasa IVa

Organizator akcji charytatywnych: 

 • Maja Wieczorek klasa VIIb

 •  Małgorzata Małaszewska klasa VIIb

Główny redaktor gazetki ściennej: 

 • Oliwia Dembińska klasa Va

Zastępca redaktora gazetki:

 • Oliwia Ruta klasa Vb

 

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

 

Zadania:

1. Pomoc w funkcjonowaniu szkoły

Sposób realizacji: przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Samorządu Uczniowskiego, opieka nad  gazetką „Nasze Osiągnięcia”(korytarz szkolny)

Odpowiedzialni: Nadia Wodzińska klasa VIIa, Weronika Szpyrka klasa VIIa,Oliwia Dembińska klasa Va, Oliwia Ruta klasa Vb, 

Termin: początek października, cały rok.

2. Pomoc koleżankom i kolegom w rozwiązywaniu szkolnych problemów, nauce

Sposób realizacji: okazywanie szacunku, pomocy koleżeńskiej, pomoc dzieciom niepełnosprawnym

Odpowiedzialni: wszyscy członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego

Termin: cały rok

 3. Organizowanie działalności kulturalnej, rozrywkowej

Sposób realizacji: zabawy klasowe, scenki teatralne( współpraca z Dziecięcym Teatrem Muzyką Malowanym), wystawy prac zainspirowanych między innymi filmami, przedstawieniami teatralnymi, książkami)

Odpowiedzialni: wszyscy członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego

Termin: cały rok

4. Współorganizowanie konkursów szkolnych i etapów szkolnych pozaszkolnych konkursów

Sposób realizacji: przygotowanie szkolnych konkursów we współpracy z p. Joanną Ładą, p. Adrianną Olejarką, p. Małgorzatą Skibińską-Krawczuk i innymi nauczycielami, np.: na tomik poezji, filmowy, muzyczny, sportowy i innych; zgodnie z pomysłami uczniów (praca w komisji razem z nauczycielami, przygotowanie kart pracy, oprawy plastycznej, muzycznej),

Odpowiedzialni: Nadia Wodzińska klasa VIIa, Weronika Szpyrka klasa VIIa, Leon Dymek klasa Va, Jan Marchlewicz klasa VIb, Maciej Mrówka klasa IVa,

Termin: listopad, kwiecień, maj, czerwiec

5. Pomoc w obchodach świąt i rocznic

Sposób realizacji: współorganizowanie apeli (współtworzenie scenariuszy, wykonanie dekoracji, udział w uroczystościach, np.: Pasowanie Pierwszoklasistów, Pożegnanie Klas Ósmych, zakończenie roku szkolnego),

Dzień Edukacji Narodowej: wykonanie kartek z życzeniami dla nauczycieli i pracowników szkoły, przygotowanie apelu, umieszczenie na stronie internetowej życzeń,

Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc: jak wyżej

Pomoc w wykonaniu gazetek okolicznościowych (korytarz szkolny):Pierwsze dni w szkole, Piękno jesieni, Dzień Edukacji Narodowej, Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, Święta Bożego Narodzenia, Rocznica Powstania Wielkopolskiego, Nasz Patron, Święta Wielkanocne, Piękno Wiosny, Święto Konstytucji Trzeciego Maja, Święto Poezji i Muzyki, Wakacje czas odpoczynku.

Odpowiedzialni: wszyscy członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego

Termin: cały rok,

6. Działalność charytatywna

Sposób realizacji: pomoc w zorganizowaniu zbiórki żywności, własnoręcznie wykonanie kartek świątecznych i  pomoc w przygotowaniu  paczek dla osób potrzebujących w okolicy (odwiedziny w domach razem z pedagogiem szkolnym i opiekunem Samorządu Uczniowskiego),akcja „Podziel się świąteczną paczką, udział w akcji „Góra Grosza”,  organizowanie akcji charytatywnych we współpracy z p. J. Gurgas – Barczyk

Odpowiedzialni: Maja Wieczorek klasa VIIa, Małgorzata Małaszewska klasa VIIa

Termin: grudzień, styczeń, marzec, kwiecień, maj

7.Informowanie o działalności Rady Samorządu Uczniowskiego

Sposób realizacji: komunikaty ogłaszane w klasach(bezpośrednio przez uczniów), dział informacji bieżącej(gazetka Samorządu Uczniowskiego na korytarzu szkolnym).

Odpowiedzialni: Anna Ziarko klasa VIIb, Oliwia Osiecka klasa VIIb, Maja Wieczorek klasa VIIb

Termin: cały rok

8. Współpraca z Dyrekcją szkoły, pedagogiem psychologiem, nauczycielami, pracownikami szkoły, społecznością uczniowską, rodzicami

Sposób realizacji: wspólne akcje, np. z pedagogiem szkoły i pozostałymi kołami zainteresowań.

Odpowiedzialni: wszyscy członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego

Termin: cały rok

Poznań, 29.09. 2017r.                               Rada Samorządu Uczniowskiego

 

                                        Opiekun Rady Samorządu Uczniowskiego: Milena Sajewicz