Kadra

 DYREKTOR SZKOŁY

 Renata Kubiak – Fiołka

 

WICEDYREKTOR

 Alina Koziarska

 

 

 NAUCZYCIELE

 
ODZIAŁ PRZEDSZKOLNY
 • Sylwia Koszela
 • Paulina Bałażyk
 • Karolina Michałowska
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 •  Anna Jarczewska
 •  Katarzyna Nowak – Wojciechowska
 • Justyna Demczyszak
 • Małgorzata Grudziak – Mrówka
 •  Hanna Gudynowska
 •  Anna Rosada
 •  Joanna Pałubicka
NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY
 •  Joanna Płowens
 •  Beata Gawarecka – Talarska
 •  Katarzyna Turkiewicz
 •  Małgorzata Naskręt
 •  Alina Koziarska
 • Iwona Pomarańska
NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO
 • Joanna Łada
 • Adrianna Olejarka
NAUCZYCIELE JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO
 •  Monika Senger
 •  Milena Sajewicz
 • Justyna Książkiewicz
NAUCZYCIELE MATEMATYKI
 • Beata Jajeśniak
 • Ewa Wojtaszek
 • Justyna Obiała
NAUCZYCIEL PRZYRODY
 •  Natalia Rurkowska – Ludowicz
NAUCZYCIEL HISTORII
 • Joanna Płowens
NAUCZYCIEL FIZYKI
 • Róża Modrzejewska
NAUCZYCIEL CHEMII
 • Magdalena Olejniczak
NAUCZYCIELE INFORMATYKI
 •  Renata Kubiak – Fiołka
 • Katarzyna Turkiewicz
 • Justyna Obiała
NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 • Paweł Chmielewski
 • Artur Murawski
 • Renata Kubiak – Fiołka
 • Sylwia Koszela
NAUCZYCIELE RELIGII
 •  Justyna Gurgas – Barczyk
 •  Ewelina Szparag
 • Marlena Hoffmann
NAUCZYCIELE ETYKI
 •  Hanna Gudynowska
 •  Milena Sajewicz
NAUCZYCIEL MUZYKI, TECHNIKI I PLASTYKI
 •  Małgorzata Skibińska – Krawczuk
PEDAGOG
 •  Alicja Pietrzak – Kowalska
PSYCHOLOG
 •  Katarzyna Jodłowska
 •  Beata Gawerecka – Talarska
LOGOPEDA
 • Paulina Bałażyk
 • Milena Sajewicz
 • Małgorzata Łączkowska
ŚWIETLICA SZKOLNA
 • Ewelina Szparag
 • Dorota Pinkowska
 • Magdalena Daniszkowicz
BIBLIOTEKA SZKOLNA
 •  Anna Rosada
 •  Katarzyna Turkiewicz
ASYSTENT NAUCZYCIELA
 • Róża Modrzejewska
SEKRETARZ SZKOŁY
 • Justyna Dolata
KSIĘGOWOŚĆ 
 • Hanna Biegańska
PŁACE
 • Magdalena Szpryngacz
STOŁÓWKA
 • Barbara Wojtkowiak
WOŹNI
 • Stanisław Rakowski
 • Leszek Żak
UTRZYMANIE PORZĄDKU
 • Magdalena Iwańska – Klekowicka
 • Maria Nowaczyk
 • Irena Pietraszewska
 • Magdalena Gazecka