Świetlica

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

logoswietlicyGodziny otwarcia świetlicy

codziennie od poniedziałku do piątku

630 – 1730

Regulamin świetlicy

Świetlica  zapewnienia dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą przed lub po zajęciach szkolnych, umożliwia wszechstronny rozwój osobowości oraz stwarza odpowiednie warunki do nauki i rekreacji. Dba o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie oraz rozwija zainteresowania i zamiłowania.

Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie naszej szkoły w następującej kolejności: uczniowie obojga rodziców pracujących, uczniowie z klas 0-3 oraz uczniowie z klas 4-6 na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych) na stosownym druku – formularze do pobrania poniżej oraz do odbioru w świetlicy – Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.

 

WYSTAWA PRAC W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

WYSTAWA PRAC W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

WYSTAWA PRAC W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

WYSTAWA PRAC W ROKU SZKOLNYM 2015/2016