Klasy

WYCHOWAWCA – ZASTĘPCZY WYCHOWAWCA

 

 

KLASA

 

WYCHOWAWCA

WYCHOWAWCA

ZASTĘPCZY

„O”
S. Koszela
P. Bałażyk,
K. Michałowska
I a
M. Grudziak – Mrówka
A. Koziarska
I b
H. Gudynowska
A. Pietrzak – Kowalska
II a
J. Pałubicka
K. Turkiewicz
II b
A. Rosada
M. Łączkowska
III a
A. Jaraczewska
I. Pomarańska
III b
K. Nowak-Wojciechowska
R. Modrzejewska
III c
J. Demczyszak
K. Jodłowska
IV a
J. Obiała
M. Naskręt
IV b
J. Łada
J. Gurgas – Barczyk
V a
J. Książkiewicz
E. Maciejewska
V b
A. Murawski
B. Jajeśniak
VI a
N. Rurkowska – Ludowicz
M. Sajewicz
VI b
E. Wojtaszek
B. Gawarecka – Talarska
VII a
P. Chmielewski
M. Senger
VII b
J. Płowens
M. Skibińska – Krawczuk