Rozbudowa szkoły

Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

       mam zaszczyt poinformować, iż Szkoła Podstawowa nr 48 w Poznaniu                      będzie rozbudowana.
Dzięki wspólnej inicjatywie podjętej przez Prezydenta Miasta Poznania p. Jacka Jaśkowiaka, Wiceprezydenta p. Mariusza Wiśniewskiego, Wydział Oświaty UMP, Radę Osiedla Naramowice, Stowarzyszenie „Edukacja dla Naramowic”, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Radę Rodziców przy SP 48 oraz Dyrektora Szkoły pozyskaliśmy środki na „Rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu” (rok realizacji 2017/2018).
Ogólna kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 6 987 500 zł, z czego                       3 823 878,94 zł pochodzi ze środków unijnych z Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”. W związku z tym, iż w działaniach konkursowych 9.3.3 należy realizować komplementarny projekt w Poddziałaniu 8.1.2 „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe” szkoła złożyła taki wniosek i otrzymała dofinansowanie z Poddziałania 8.1.2 na realizację projektu „Nowe szanse dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu”. Dofinansowanie wynosi 71.898,04 zł. Rok realizacji 2019/2020.

Wszystkim zainteresowanym wsparciem naszej placówki, osobom życzliwym i pomocnym w procesie pozyskiwania funduszy, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim i całej społeczności szkolnej. Szczególne podziękowania kieruję w stronę Komitetu Sterującego przy Prezydencie Miasta Poznania oraz w stronę Rady Miasta Poznania za pozytywne referencje i zaakceptowanie naszego projektu „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48  w Poznaniu”.

Pozytywne decyzje tych dwóch organów otworzyły przed szkołą szansę pozyskania funduszy i realizację naszego zamierzenia.

                                                                             Z wyrazami szacunku

                                                               Dyrektor Szkoły Renata Kubiak – Fiołka

 

 

 
 

 

Sarmacka_23.06.16 _ 5. 5
Sarmacka_23.06.16 _ 5. 5
Sarmacka_23.06.16 _ 5. 5
Sarmacka_23.06.16 _ 5. 5
Sarmacka_23.06.16 _ 5. 5